RODO

Spaw-Mix Wacław Grzenkowski z siedzibą 77-124 Parchowo ul. Widokowa 14, jako administrator Państwa danych, informuje iż:

a) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).. i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z umożliwieniem skorzystania w pełni z serwisu internetowego SPAW-MIX, a w szczególności:

– marketingu produktów oraz usług własnych;

– podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy lub wykonania umowy(zlecenia);

– przekazywania klientowi informacji dotyczących wykonania lub zmian umowy, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi;

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych;

– organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych.

b) Administrator będzie przechowywał dane osobowe do czasu zaprzestania działalności lub przez okres wymagany aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie.

c) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W dowolnym momencie mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

d) Wszelkie uprawnienia wynikające a związane z przetwarzaniem danych można zrealizować wnosząc pismo wprost na adres administratora: biuro@spaw-mix.pl.

e) Jeśli osoba uzna że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus