Kontroler układu centralnego mycia

System sterowania oparty na sterowniku PLC firmy Beckhoff. Zadaniem układu jest utrzymywanie stałego ciśnienia w instalacji centralnego mycia.
Zakres prac:
– demontaż istniejącego systemu sterowania
– montaż nowego systemu sterowania
– wymiana instalacji
– uruchomienie
– przeszkolenie personelu

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus